2006

UV Väst Rapport 2006:1. Arkeologisk utredning, fas 2. Riksväg 40, delsträckan Dållebo–Hester. Arkeologisk utredning, fas 2, inför utbyggnaden av Riksväg 40 till motorväg. Västergötland, Södra Vings socken, Ulricehamns stad och Hössna socken, Ulricehamns kommun. Gisela Ängeby, Christina Rosén och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2006:2. Arkeologisk utredning. Från Hensbacka till 1800-tal. Nyupptäckta fornlämningar längs nya sträckningen Rv 41. Halland, Veddige socken, Rv 41, delen Veddige–Järlöv. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2006:3. Arkeologisk undersökning. Stenåsa. Öland, Stenåsa socken, Stenåsa 3:3, RAÄ 231. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2006:4. Arkeologisk förundersökning. Mesolitikum i strandnära läge inom planerad tomtavstyckning. Halland, Tvååker socken, Tvååkers-Ås 8:26, RAÄ 122. Lisbet Bengtsson och Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2006:5. Arkeologisk undersökning. Vägen till Veddige. Huslämningar och annat från neolitikum och skiftet bronsålder/järnålder. Halland, Veddige socken, Veddige 33:3, RAÄ 258. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2006:6. Arkeologisk undersökning. Järnåldersvistelser på gården Berg i Jörlanda. Bohuslän, Jörlanda socken, Jörlanda-Berg 1:66, RAÄ 221:2. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2006:7. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vallda 4:78. Halland, Vallda socken, Vallda 4:78. Petra Nordin med bidrag av Christina Rosén

UV Väst Rapport 2006:8. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning i Barnsjöområdet. Halland, Lindome socken, Lindome 3:6, 3:8, 3:9 och 14:1, RAÄ 24, 80, 204 och 358. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2006:9. Arkeologisk för- och slutundersökning. Trollåsen – en 12 000 år gammal boplatslämning. Västergötland, Askim socken, Kobbegården 9:2, RAÄ 249. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2006:10. Arkeologisk förundersökning och kartering. Stenålder och gårdslämningar på Volvo i Torslanda. Västergötland, Göteborg stad, Lundby socken, Sörred 7:2 och 15:1, RAÄ 263. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2006:11. Arkeologisk förundersökning. Östra Önneröd. Västergötland, Landvetter socken, Önneröd 1:4 m.fl., RAÄ 87 och 88. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2006:12. Arkeologisk utredning. Detaljplan Kinnasten. Västergötland, Kinna socken, Kinnasten 1:102 m.fl. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2006:13. Arkeologisk utredning. ”…av ålderdomlig karaktär” – terrasskanter, odlingsytor, röjningsrösen och stensträngar. Västergötland, Kållered socken, Livered 1:42 m.fl., RAÄ 46 och 76. Ewa Ryberg & Christina Rosén

UV Väst Rapport 2006:14. Arkeologisk utredning. Golfbana vid Gustavsberg i Vallda. Halland, Vallda socken, Gustavsberg 1:1 m.fl. Christina Rosén med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2006:15. Arkeologisk utredning och förundersökning. Förhistoriska härdar vid Göthriks skola. Halland, Grimeton socken, fastigheten Grimeton 22:1. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2006:16. Arkeologisk förundersökning. Slipstenar och annat – enstaka kolfragment, spridda stolphål och gropar från skiftet bronsålder/järnålder. Halland, Onsala socken, Vicka 1:19, RAÄ 402. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2006:17. Arkeologisk utredning. Öijared golfbana. Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2006:18. Arkeologisk förundersökning. Hensbacka i Arendal. Västergötland, Göteborgs stad, Lundby socken, Arendal 764:324 med flera, RAÄ 158, 160, 161, 316, 331, 332 och 335. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2006:19. Arkeologisk undersökning. Forntida jordbruk på Vårgårdaåsen. Västergötland, Kullings-Skövde, Kv. Hallonet, RAÄ 54. Lisbet Bengtsson, Gundela Lindman, Marianne Lönn och Mats Regnell

UV Väst Rapport 2006:20. Arkeologisk undersökning. Överlagrade fynd i Fässbergsdalen. En sandarnaboplats med bevarat trämaterial. Västergötland, Mölndal socken, Eklanda 1:105, RAÄ 152. Glenn Johansson och Jörgen Streiffert med bidrag av Björn Gedda

UV Väst Rapport 2006:21. Arkeologisk utredning. Tvååkers-Ås – boplatslämningar i låglänt terräng. Halland, Tvååker socken, Tvååkers-Ås 6:16, RAÄ 203. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2006:22. Arkeologisk utredning. Väg 45 mellan Kärra och Stenröset. Väg 45, sträckorna Kärra–Torpa och Torpa–Stenröset. Västra Götaland, Gärdhem, Fors, Åsbräcka och Fuxerna socknar. Pär Connelid, Betty-Ann Munkenberg och Simon Rudh

UV Väst Rapport 2006:23. Arkeologisk undersökning. Härdar, gropar, stolphål och hästvandring. Bohuslän, Skee socken, Rogstad 2:7, 2:8, RAÄ 1594. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2006:24. Arkeologisk undersökning. En boplats från stenålder och järnålder i Heljered. Västergötland, Kållered socken, Heljered 1:4, 1:7, RAÄ 40. Karl-Göran Sjögren

UV Väst Rapport 2006:25. Arkeologisk utredning. Norge/Vänerbanan, komplettering. Delen Hede–Älvängen, Kattlebergsområdet. Västergötland, Skepplanda socken. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2006:26. Arkeologisk undersökning. Stenålder och gropkeramik i Anfasteröd, Bohuslän Bohuslän, Ljung socken, Anfasteröd 1:114, 1:115, 1:163 och 1:164, RAÄ 71. Carina Bramstång, Riksantikvarieämbetet och Oscar Ortman, Bohusläns museum

UV Väst Rapport 2006:27. Arkeologisk undersökning. RAÄ Tölö 123:1 – ett hett spår som svalnat. Halland, Tölö socken, Tölö 5:3, RAÄ 123:1. Bengt Westergaard

Dela sidan på