2007

UV Väst Rapport 2007:1. Arkeologisk förundersökning. Åsundsholms golfbana. Västergötland, Finnekumla socken, Sjöred 1:2. Christina Rosén med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2007:2. Arkeologisk efterundersökning. En 11 000 år gammal stenåldersboplats vid Onsala kyrka. Halland, Onsala socken, Onsala 1:1, RAÄ 401. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2007:3. Arkeologisk förundersökning. Några stolphål och mörka fläckar i Holm. Bohuslän, Norum socken, Holm 1:1 och Hällebäck 1:6, RAÄ 57. Karl-Göran Sjögren

UV Väst Rapport 2007:4. Arkeologisk utredning. Väg 45, ombyggnad mellan Älvängen och Alvhem. Nyfunna fornlämningar längs planerad ombyggnad av väg 45 mellan Älvängen och Alvhem. Västergötland, Skepplanda och Starrkärr socknar. Betty-Ann Munkenberg, Simon Rudh, Bengt Nordqvist & Pär Connelid

UV Väst Rapport 2007:5. Arkeologisk utredning. Norge/Vänerbanan, komplettering. Delen Sjökullesjön-Slumpån, sträckan Prässebo-Velanda, Trollhättans kommun, Västergötland. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2007:6. Arkeologisk undersökning. Smedjan i Salmered. En medeltida smedja i Landvetter. Västergötland, Landvetters socken, Salmered 1:306, RAÄ 87. Gundela Lindman, Svante Forenius, Daniel Andersson och Lena Grandin

UV Väst Rapport 2007:7. Arkeologisk utredning och förundersökning. Arkeologiska utredningar och förundersökningar vid Preemraff och i Djupedal. Bohuslän, Lyse socken, Humlekärr 3:1 med flera, RAÄ 14 med flera. Jörgen Streiffert, Christina Rosén, Marianne Lönn och Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2007:8. Arkeologisk förundersökning. Veddige på längden. Förundersökningar inför omläggning av Rv 41 delen Veddige–Järlöv. Halland, Veddige socken, RAÄ 126B, 128B, 129, 320, 321, 322, 323 samt förundersökningsområde 6. Ewa Ryberg och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2007:9. Arkeologisk utredning. Fångstgropar och klippöverhäng. Västergötland, Landvetter socken, Landvetter 9:1. Carina Bramstång och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2007:10. Antikvariska kontroller. Titthål i Getakärr. Antikvariska kontroller i det äldsta Varberg. Halland, Varbergs stad, RAÄ 60. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2007:11. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Stavkyrka, gravar och skeppssättning. Halland, Tölö socken, Tölö 8:12, Tölö 121 och 212. Tore Artelius och Petra Nordin med bidrag av Christina Rosén

UV Väst Rapport 2007:12. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska boplatser och marina lämningar utmed Norge/Vänerbanan. Västergötland, Skepplanda socken, fornlämningarna Skepplanda 32, 183, 217, 218, 228, 230 och 232. Betty-Ann Munkenberg med bidrag av Simon Rudh

UV Väst Rapport 2007:13. Arkeologisk utredning. Fler nyfunna fornlämningar längs E6, alternativ Röd 234, i Tanums världsarv. Bohuslän, Tanums socken. Betty-Ann Munkenberg & Pär Connelid

UV Väst Rapport 2007:14. Arkeologisk undersökning. En rödfärgad identitet – om en bronsåldersgrav i västra Värmland. Värmland, Töcksmarks socken, Töcksmarks Backa 1:33, Töcksmark 31:1-3. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2007:15. Arkeologisk förundersökning. Utkanten av en mesolitisk boplats. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 7:28, 8:2, RAÄ 74. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2007:16. Arkeologisk utredning. Stolphål, härdar och flintor vid ett bergimpediment Halland, Lindberg socken, Lindberg 5:29. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2007:17. Arkeologisk undersökning. Yxor och pilspetsar vid stranden. Mellanmesolitiska fynd i norra Halland. Halland, Släp socken, Bukärr 2:28 och 1:10, RAÄ 233. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2007:18. Arkeologisk utredning. Kolningsgropar i skogen. Västra Götalands län, Landvetter socken, Härryda kommun, Björröd 1:179 med flera. Christina Rosén & Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2007:19. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning invid Tölö kyrka. Halland, Tölö socken, Tölö 8:12, fornlämningarna Tölö 121 och 212. Carina Bramstång och Petra Nordin

UV Väst Rapport 2007:20. Arkeologisk förundersökning. Förundersökningar längs planerad vägsträcka av E45 mellan Älvängen och Alvhem. Västergötland, Skepplanda socken, E45, Älvängen–Alvhem. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2007:21. Arkeologisk förundersökning och utredning. Förundersökning och kompletterande utredning för väg E45, sträckan Torpa–Stenröset. Västergötland, Fors och Gärdhems socknar, fornlämningarna Fors 28:1 och 28:2, 85:1, 125, 133, 134, 143 och Gärdhem 242. Bengt Nordqvist och med bidrag från Pär Connelid

UV Väst Rapport 2007:22. Agrarhistorisk/arkeologisk förundersökning. ”…brukad under lång tid”. Agrarhistorisk förundersökning av fossilt odlingslandskap. Västergötland, Kållereds socken, Livered 1:42, RAÄ 46. Pär Connelid

UV Väst Rapport 2007:23. Arkeologisk förundersökning. Boplatser från bronsålder och järnålder utmed Björlandavägen. Bohuslän, Björlanda socken, Lexby 4:54 med flera, Björlanda 340, 468, 469. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2007:24. Arkeologisk förundersökning. Ett nyupptäckt gravfält i Vallda. Halland, Vallda socken, Vallda S:1, fornlämningarna Vallda 38 och Vallda 319-321. Gisela Ängeby

Dela sidan på