2008

UV Väst Rapport 2008:1. Arkeologisk utredning. Boplatser vid Domarringsförbindelsen. Bohuslän, Torslanda socken, Bulycke 1:3 m.fl., RAÄ 80, 84, 279, 280, 281. Anders Kraft

UV Väst Rapport 2008:2. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning av Prässe gårdstomt. Västergötland, Fuxerna socken, Prässe 1:1, RAÄ 69. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:3. Arkeologisk undersökning. Kville 306 – en grav från förromersk järnålder. Bohuslän, Kville socken, Solhem 3:6, RAÄ 306. Simon Rudh

UV Väst Rapport 2008:4. Arkeologisk undersökning. Boplatsområdet Kville 1335. Bohuslän, Kville och Tanum socknar, Solhem 1:9 resp. Hud 1:18, RAÄ 1335. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:5. Arkeologisk undersökning. Lämningar från senmesolitikum. Bohuslän, Lur socken, Skälleröd 1:4, del av RAÄ 268. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:6. Arkeologisk undersökning. Båtemyr – den övre boplatsen. Bohuslän, Lur socken, Klöveröd 1:1, RAÄ 438:2. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:7. Arkeologiska förundersökningar. Förhistoriska platser i Upphärad. Västergötland, Trollhättans kommun, Upphärad socken, RAÄ 17:1, 71:1/2, 119:1, 120:1, 124:1, 126:1/2, 127:1/2, 128:1, 130:1, 168:1, 170:1, 171:1. Betty-Ann Munkenberg & Leif Jonsson

UV Väst Rapport 2008:8. Antikvarisk kontroll. Nya titthål i Getakärr. Antikvarisk kontroll i det äldsta Varberg. Halland, Varbergs kommun, Varbergs stad, kv. Renen 10, RAÄ 60. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:9. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Neolitiska lämningar och en medeltida ugn. Kungsbacka kommun, Onsala socken, Onsala Lunden 1:76, 1:78, 1:105, RAÄ 316. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2008:10. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Bebyggelse från äldre bronsålder i låglänt terräng. Halland, Tvååker socken, Tvååkers-Ås 6:16, RAÄ 203. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2008:11. Arkeologisk undersökning. Folkvandringstida gravar på Kyrkerörsäng. Halland, Tvååker socken, Tvååker-Ås 2:8, RAÄ 200 och 201. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2008:12. Arkeologisk undersökning. Ett medeltida hus i Vallda. Halland, Vallda socken, Vallda 4:78, RAÄ 311. Christina Rosén, med bidrag av Kalle Thorsberg

UV Väst Rapport 2008:13. Arkeologisk undersökning. Skee 1610. En mångkulturell boplats med fynd och anläggningar från mesolitisk till historisk tid. Bohuslän, Skee socken, Bastekärr 1:18, RAÄ 1610. David Loeffler

UV Väst Rapport 2008:14. Arkeologisk undersökning. Två stensättningar med satelliter. Slutundersökning i norra Bohuslän i samband med utbyggnaden av väg E6. Bohuslän, Lur socken, Klöveröd 1:1, Lur 432:1 och 433:3. Anders Kraft (uppdaterad 2013-05-30)

UV Väst Rapport 2008:15. Arkeologisk undersökning. Bronsåldersgravar vid Tjärby i Grimeton – två stensättningar från yngre bronsålder. Halland, Grimeton socken, Tjärby 1:23, RAÄ 167. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2008:16. Arkeologisk undersökning. Kokgropar och skärvsten vid en våtmark. Bohuslän, Tanum socken, Knäm 2:14, RAÄ 1848:1 och 2. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2008:17. Arkeologisk utredning och förundersökning. Torpa-Kärra 8:2. Arkeologisk utredning och förundersökning för planprogram. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 8:2. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:18. Arkeologisk förundersökning och utredning. Boplatser, gravar och en gårdstomt vid Preemraff. Bohuslän, Lyse socken, Lyse 1 m.fl. Betty-Ann Munkenberg, med bidrag av Jörgen Streiffert, Christina Rosén, David Loeffler och Simon Rudh

UV Väst Rapport 2008:19. Arkeologisk undersökning. Vendisk keramik vid Träslöv. Halland, Träslövs socken, Träslöv 3:2, RAÄ 169. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2008:20. Arkeologisk undersökning. Boplatsen vid Lugnet. Bohuslän, Lurs socken, Apelsäter 1:1, RAÄ 161. Arkeologisk undersökning (E6, Lugnet-Skee). Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:21. Arkeologisk undersökning. Ett gårdsläge med rötter i äldre förromersk järnålder. Förhistoriska boplatslämningar och sentida odlingsrösen. Halland, Vallda socken, Vallda 4:78, RAÄ 305. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2008:22. Arkeologisk utredning. Dukat för förändringar. Arkeologisk utredning i Svenljunga kommun. Västergötland, Sexdrega socken, Lockryd 1:2 m.fl. Ewa Ryberg & Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:23. Arkeologisk förundersökning. På spaning efter Badstugubastionen vid Skeppsbron i Göteborg. Kvarteret Redaren och kvarteret Verkstaden. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2008:24. Arkeologisk utredning. Fossil åkermark och boplatslämningar i Skafta. Småland, Traryds socken, Skafta 1:6. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:25. Arkeologisk undersökning. Härdar, hus, ett husoffer och andra lämningar på Diseflat. Blandade lämningar från senneolitikum till 1900-tal. Halland, Veddige socken, Veddige 33:3, RAÄ 258. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2008:26. Arkeologisk förundersökning. Landvetter Park. Västergötland, Landvetter socken, fornlämning 89, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104 samt nyupptäckta fornlämningar. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:27. Arkeologisk utredning. Norge/Vänerbanan, upplag och servicevägar, delen Velanda–Prässebo. Västergötland, Gärdhem, Upphärad och Ale Skövde socknar. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2008:28. Arkeologisk förundersökning. Kullbäckstorp. Arkeologisk förundersökning av boplatsen Råda 27. Västergötland, Råda socken, Kullbäckstorp 1:6, RAÄ 27. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:29. Arkeologisk förundersökning. Romersk järnålder, medeltid och nyare tid på fastigheten Halvorsängs inägor. Västergötland och Bohuslän, Göteborgs stad, Lundby och Björlanda socknar, Biskopsgården 830:812, fornlämning Lundby 333 samt Göteborg 325 och 323. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2008:30. Arkeologisk undersökning. Båtemyr – den nedre boplatsen. En mesolitisk boplats med hydda och spetshackor. Bohuslän, Lur socken, Skälleröd 1:6, RAÄ 438:1. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2008:31. Arkeologisk utredning. Landvetter – utbyggnad av Norra Önneröd. Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:5, Gallhåla 1:4, Önneröd 2:1 m.fl. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:32. Arkeologisk utredning. Onsala Herrgård. Halland, Onsala socken, Lyngås 3:6, 3:3, Kråkekärr 1:6. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:33. Arkeologisk utredning. Boplatser på Tölö ängar. Halland, Tölö socken, Tölö 4:13. Hanna Larsson & Tore Artelius

UV Väst Rapport 2008:34. Arkeologisk undersökning. En jaktboplats med tväreggade pilspetsar. Bohuslän, Lurs socken, Kil 2:2, RAÄ 160. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:35. Arkeologisk undersökning. På berget vid älven. Kville 1334 – en boplats från mesolitikum, en boplats/kultplats från förromersk järnålder och en sentida röjning. Bohuslän, Kville socken, Solhem 3:5, RAÄ 1334. Marianne Lönn, med bidrag av Kalle Thorsberg

UV Väst Rapport 2008:36. Arkeologisk undersökning. Tanum 1863 – en mesolitisk kokgrop och två förromerska krukor. Bohuslän, Tanums socken, Hud 1:17, 1:18, RAÄ 1863. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2008:37. Arkeologisk undersökning. Skee 1628. Lämningar från neolitikum till tidig medeltid. Bohuslän, Skee socken, fastighet Holma 1:4 och 1:11, Skee 1628. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2008:38. Arkeologisk Förundersökning. Förundersökning i centrala Kungsbacka. Halland, Kungsbacka stad, kv. Tullen 8, fornlämning 10. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2008:39. Arkeologisk förundersökning. Fossil åkermark i Hemmesjö. Småland, Hemmesjö socken, Hemmesjö 1:6, fornlämning 141. Tore Artelius & Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2008:40. Arkeologisk undersökning. Trattbägare i O-bygd. Arkeologiska undersökningar längs E6 i Bohuslän, delen Lugnet–Skee. Bohuslän, Skee socken, Neanberg 1:14 och S:a Slön 2:4, Skee 1616. Bengt Westergaard

Dela sidan på