Grävmaskinisten schaktar fram eldstäder på den södra delen av boplatsen Skrea 238.Grävmaskinisten schaktar fram eldstäder på den södra delen av boplatsen Skrea 238.Foto: Petra Nordin (CC BY)

Stenåldersboplats i Falkenberg

Antal kommentarer: 0

Under fyra veckor i juni och början av juli 2016 undersöker Arkeologerna en boplats i Skrea (Skrea 238), strax söder om Falkenberg i Halland. Här har vi hittat boplatslämningar och fynd av keramik från yngre stenålder samt yngre brons- och äldre järnålder.

Felicia Hellgren mäter in mörkfärgningar i marken. I bakgrunden ses nyfikna åskådare som betar i åkern bredvid.Felicia Hellgren mäter in mörkfärgningar i marken. I bakgrunden ses nyfikna åskådare som betar i åkern bredvid.Foto: Petra Nordin (CC BY)

En grävmaskin används för att ta bort matjorden. Petra Nordin arbetar vid grävmaskinen och placerar gula pinnar som markerar mörkfärgningar och fynd i marken.En grävmaskin används för att ta bort matjorden. Petra Nordin arbetar vid grävmaskinen och placerar gula pinnar som markerar mörkfärgningar och fynd i marken. Foto: Felicia Hellgren (CC BY)

I början av denna vecka var Håkan Thorén från vårt kontor i Lund på grävplatsen och tog flygbilder över miljön och den framschaktade ytan.

Håkan Thorén i färd med att starta drönaren som används vid flygfotograferingen.  Håkan Thorén i färd med att starta drönaren som används vid flygfotograferingen. Foto: Bengt Westergård (CC BY)

Visning torsdag 30 juni kl. 18.00

Nu har området frilagts och den arkeologiska undersökningen pågår för fullt. Vi planerar att ha en visning av undersökningen torsdag 30 juni klockan 18.00. Varmt välkomna!

Kontakt

Petra Nordin, projektledare
076-128 42 04

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar