Nyhetslista

Visar 1-1 av 1

  • Fragment av ett 1000-årigt meddelande

    Antal kommentarer: 0
    Sekundäranvänd kalksten med runorna "…r auk …." påträffad i en gravkammare från 1600-1700-talet i rundhuset.

    De senaste årens arkeologiska undersökningar av våra kyrkogårdar har gett goda resultat. Genom fynd av tidigkristna gravmonument i kalksten har flera kyrkogårdar kunnat dateras till 1000-talet och därmed blivit århundraden äldre. Hagby rundkyrka, söder om Kalmar, kan utifrån de mynt