boplats

Publikation

Planerad elkabel

Rapport 2018:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Skåne, Magnus Andersson

Publikation

Boplatslägen och härdar

Rapport 2018:48. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Uppland, Niclas Björck

Blogginlägg 2018.06.13

Stora stolphål

...tillhör de ett speciellt hus?

Ny rapport

Boplats och gårdstomt

Rapport 2018:47. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Jörgen Streiffert m. fl

Publikation

Boplats i Lundby

Rapport 2018:38. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Barsebäck 15:1

Rapport 2018:51. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Boplatsspår från järnåldern

Rapport 2018:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Kjellin m fl

Publikation

Boplats och lämningar i äldre åfåra

Rapport 2018:27. Arkeologisk utredning, Halland. Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Boplatser från järnåldern

Rapport 2018:45. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Fredrik Larsson, Magnus Lindberg och Mia Englund

Publikation

Boplatsspår i Ätrans dalgång

Rapport 2018:39. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Jessica Andersson

Blogginlägg 2018.06.02

Drömläge?

Byggherren gav sig inte. Vi har hittat spår efter en mängd hus på vår gård, men alla har inte stått där samtidigt.

Ny rapport

Väg 108 mellan Staffanstorp-Lund

Rapport 2018:42. Kennet Stark. Boplatser från järnålder med fantastiska fynd, bland annat en hjälmbleckspatris och ett bronsgaltbeslag samt spiralguld.