Nyhetslista

Visar 1-3 av 3

 • Undersökning i Botkyrka kyrkby

  Antal kommentarer: 0
  I kyrkogårdsmuren bakom kyrkan i Stavby i Uppland finns en timmerbygd bod. Muren ansluter till byggnadens båda gavlar och alldeles intill, till höger, har tidigare funnits en stiglucka. Ungefär så här kan det tidigare ha sett ut också i Botkyrka.

  Drygt halvvägs in i rapportarbetet och tillhörande analyser vill vi gärna redan nu komma ut med uppdaterade delresultat och aktuella tolkningar av materialet från undersökningen av Botkyrka kyrkby. Från början var inriktningen på undersökningen att vi skulle undersöka en gårdstomt,

 • En klockgjutningsplats i Botkyrka

  Antal kommentarer: 0
  Johan Anund rensar vid förundersökningen av gjutanläggningen. Notera den uppstickande koncentrationen av tegelkross i förgrunden, som antagligen är rester av smältugnen som hasat ner i gropen.

  Nu startar vi två mycket spännande undersökningar vid Botkyrka kyrka i Södermanland. Strax öster om bogårdmuren kommer en klockgjutningsplats att undersökas under ett par veckors tid. Det är sannolikt frågan om kyrkans mellanklocka. Denna har gjutits om två gånger efter