bronsålder

Publikation

Pålsjö 1:1

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

E22 mellan Fjälkinge–Gualöv

Rapport 2015:78. Arkeologisk utredning steg 1 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Östra Grevie 9:40 och 12:14

Rapport 2015:95. Arkeologisk förundersökning, 2014, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Hagby skola

Rapport 2015:88. Arkeologisk förundersökning, Småland. Johan Stenvall

Publikation

Arkeologisk utredning vid Tanumsälven

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson

Publikation

Hallsjö 6:1

Rapport 2015:38. Arkeologisk undersökning 2012, Småland. Linda Billström m. fl.

Publikation

Skärvstenshögar i Borsökna

Rapport 2015:58. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2015:40. Arkeologisk utredning, steg 1 2014, Skåne. Anne Carlie och Kennet Stark

Publikation

Arkeologi inför Varbergstunneln

Rapport 2015:56. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Knästorp 6:1

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Håkan Aspeborg m. fl.

Publikation

Häljarp 13:1 och Tågerup 1:1

Rapport 2015:41. Arkeologisk undersökning samt antikvarisk kontroll 2014, Skåne. Adam Bolander

Blogginlägg 2017.11.01

Hus från äldre bronsålder?

Bland alla mörka fläckar i jorden i Pryssgården har vi nu börjat urskilja strukturer som bildar hus. Ett av dessa...