De obesuttna

Blogginlägg 2018.09.13

De osynligas arkeologi

Kulturmiljölagen är problematisk. Bevarade, stående byggnader från tiden före 1850 kan vara sämre skyddade än de som är förstörda.

Blogginlägg 2018.08.16

Bönder + torpare = tusenkonstnärer

Dagens hårt specialiserade jordbruk har ingen lång historia. Traditionellt var såväl bönder som obesuttna tusenkonstnärer och mångsysslare.