De obesuttna

De osynligas kulturarv 2018.11.01

”Det är inte pengarna, Månsson…”

..."det är principen". I filmen Den enfaldige mördaren vägrar Fabrikör Höglund uppskov och låter den utblottade arrendatorn gå. Hur såg de jordlösas situation ut i verkligheten?

De osynligas kulturarv 2018.10.09

Torpkluster – där de fattiga bodde

Torp och backstugor. Ofta var det traktens mer välbeställda som lät upprätta bestämda platser i utkantsområden dit man flyttade fattiga människor...

Blogginlägg 2018.09.13

De osynligas arkeologi

Kulturmiljölagen är problematisk. Bevarade, stående byggnader från tiden före 1850 kan vara sämre skyddade än de som är förstörda.

Blogginlägg 2018.08.16

Bönder + torpare = tusenkonstnärer

Dagens hårt specialiserade jordbruk har ingen lång historia. Traditionellt var såväl bönder som obesuttna tusenkonstnärer och mångsysslare.

Blogginlägg 2018.07.09

Fattigdomens arkeologi

Fattiga, obesuttna och trälar är ofta osynliga genom historien. Hur angriper man som arkeolog ett problem som fattigdom?