Enköping

Schaktning pågår!

Nu har undersökningen i centrala Enköping pågått några veckor. Snart väntar det riktigt spännande arbetet med att gräva oss ner genom historien.

RV 70 kompletterande utredning

Rapport 2016:79. Kompletterande arkeologisk utredning, Uppland. Wivianne Bondesson

En kokgrop i Lådö

Rapport 2016:40. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren

Gravar och rituella aktiviteter

Rapport 2016:39. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Boplatser, skelett och offer

Rapport 2016:41. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Enescopinge – den medeltida staden

Vilka levde i Enköping för 800 år sedan? Medeltida kvarteret Traktören med rester av hus, byggnader och gator i de centrala stadsdelarna grävs ut.