färdväg

Blogginlägg 2018.05.15

Gammal färdväg friläggs utanför Lund

En hästsko, järnnitar och en pistolkula av bly. Det var bara några av alla fynd som gjordes vid färdvägen som kan dateras tillbaka till 1600-1700-tal.

Publikation

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg