Gamla Uppsala prästgård

Blogginlägg 2018.07.08

1600-tal och framåt i Gamla Uppsala

En intensiv vecka! Vi har undersökt huslämningar från 1600-tal till tidigt 1900-tal, och förutom bastanta syllstensrader har vi hittat hinkvis med fynd.

Uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

Sommaren 2018 undersöks Gamla Uppsala prästgård. Nära platsen har man tidigare hittat unika båtgravar och kanske finns det fler gravar under marken.