gård

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Vikingatida gårdar i Vackerby

Flera vikingatida gårdar kan ha legat i Vackerby under yngre järnålder. Nu undersöks en del av området norr om Gnesta.

Nabor och samfälldhet

Rapport 2016:50. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson och John Hamilton m. fl.

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m. fl.

Molnby – spår efter en lång historia

Rapport 2016:14. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren m. fl.

Bona – vikingatida storgård i norra Småland

Rapport 2016:81. Arkeologisk undersökning, Småland. Marita Sjölin m. fl.

Trafikplats Flädie på väg E6 och väg E6.02 Flädie–Lund

Rapport 2016:38. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 1 och 2, Skåne. Anne Carlie & Sofia Lindberg

Myntskatt, gård och Norra Nöbbelövs by

Rapport 2017:79. Arkeologisk förundersökning 2010, Skåne. Mats Anglert

Boden vid Borgmästaregatan

Rapport 2017:73. Spår av 1700-talsgård i Varberg, Arkeologisk undersökning, Halland. Pia Svensson

Kokgropar i Västergården i Lunna

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Östra Odarslöv 13:5, ESS-området

Rapport 2017:11. Forntid möter framtid, volym 1, 2, 3. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kristian Brink & Stefan Larsson (red)