grav

Arkeologisk utredning i Stockevik

Rapport 2014:169. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Petra Nordin m fl.

En arkeologisk utredning i Långelanda

Rapport 2014:146. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Johannes Nieminen m fl.

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Björnkvinnans granne

Rapport 2014:147. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Marianne Lönn och Gundela Lindman

Första benfyndet i Arendal

Undersökningen av bronsåldersröset i Göteborg fortsätter. Igår var det en tung arbetsdag med kraftigt regn och blåst men då kom första benfyndet...

Kantkedjor och kallmurar

De senaste veckorna har vi kommit långt i arbetet med att lyfta bort sten från det stora röset. När vi...

Bronsåldersröset i Arendal

I början av augusti påbörjade Arkeologerna tillsammans med Göteborgs stadsmuseum en utgrävning av fornlämningen Lundby 5:1-2 på södra Hisingen i...

Stort bronsåldersröse undersöks

Ett av Västsveriges största bronsåldersrösen undersöks just nu i Arendal på Hisingen i Göteborg. Vad döljer sig under stenarna?

Gravfält och äldre bebyggelse i Almnäs

Rapport 2015:107. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. John Hamilton

Lämningar i Alsike

Rapport 2016:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Molnby – spår efter en lång historia

Rapport 2016:14. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren m. fl.

Spår från mesolitikum till järnålder

Rapport 2016:93. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Betty-Ann Munkenberg