Gruvbron

Blogginlägg 2017.12.28

Teknisk keramik från hyttan

Vilken funktion kan detta lerblock som hittades på hyttans golv ha haft?

Nyhet 2017.08.21

Unikt fynd vid Gruvbron

Sju kilo värdefull råkoppar har hittats i det som en gång var en hytta i Gruvbron i Falun.

Blogginlägg 2017.08.18

Sju kilo råkoppar

Finfynd från hyttan! Under fyndregistreringen har vi gjort ett mycket spännande och ovanligt fynd. Vid närmare granskning har dessa stora...

Blogginlägg 2017.08.04

Kritpipor och rökare

Just nu pågår föremålsregistreringen och olika sociala aspekter av arbetet vid denna tidigmoderna, förindustriella miljö blir tydligare. Ett flertal fynd...

Uppdrag

Kopparhistoria vid Gruvbron

Kritpipor, rester av golv och hyttor där arbetarna verkade för flera hundra år sedan. I unika Gruvbron i Falun där koppar framställdes har många spännande fynd gjorts.

Blogginlägg 2017.06.19

Tack för oss

Vi tackar för oss! Nu har vi packat ihop och lämnat Gruvbron för denna gång. De välbevarade lämningarna efter den...

Blogginlägg 2017.06.13

Sista veckan i fält

Nu är vi inne på vår sista vecka av fältarbetet. Idag jobbar vi med dokumentation av långprofiler, provtagning av timmerkonstruktioner...

Blogginlägg 2017.06.02

En smälta av råkoppar

Metalldetekteringen har resulterat i flera fina fynd. Norr om hyttan fick Magnus en signal som visade att det fanns ett...

Blogginlägg 2017.05.31

Är det en kavelbro?

En bit norr om hyttan har Daniel och Eva hittar en träkonstruktion djupt ned under slaggen. Här ligger stockar och...

Blogginlägg 2017.05.24

En dörr från hytthuset

Nämen, här ligger det ju en dörr! Ytterligare en byggnad som tillhört hyttindustrin börjar framträda. I hytthuset låg själva ugnen...

Blogginlägg 2017.05.22

Spåren av ett kolhus ser dagens ljus

Just nu undersöker Greger ett kolhus som lämnat tydliga spår i form av ett svart lager med sot och träkol....

Blogginlägg 2017.05.15

En väg bland slaggvarpen

Svante och Eva undersöker en av vägarna vi hittat bland slaggvarpen. Vägen finns med på en 1800-tals karta över området....