järnålder

Gamla Uppsala-årsredogörelse 2013

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning, Ostkustbanan, Uppland. Red: Lena Beronius Jörpeland

En arkeologisk utredning i Långelanda

Rapport 2014:146. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Johannes Nieminen m fl.

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Björnkvinnans granne

Rapport 2014:147. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Marianne Lönn och Gundela Lindman

Gårdar och järnhantering i Smedsbo

Rapport 2009:13. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.

Boplats Askim 298 i Göteborg

Rapport 2014:170. Västergötland, Petra Nordin m. fl

Fornåkrar undersöks utanför Alvesta

Nu drar vi igång en arkeologisk förundersökning av fossila åkrar strax utanför Alvesta i Småland.

Fossil åker och gravar i Alvesta

Spåren av de forntida bönderna finns kvar i landskapet. I september undersöker vi flera platser utanför Alvesta med fossil åkermark och gravar.

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Tusenåriga åkrar i Linderöd

Fossila åkrar och flera stensättningar – i Linderöd vittnar landskapet om hur de första människorna odlade och röjde marken.

Maktcentrum i Flädie?

Ett område som varit intensivt bebott av människor ända sedan bronsåldern undersöks utanför Lund. Kanske var det ett forntida maktcentrum?