kokgrop

Publikation

Passage över Trelleborgsbanan

Rapport 2017:149. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Nathalie Gyll

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Rapport 2017:115. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Pålsjö 1:1

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Arkeologisk utredning vid Tanumsälven

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson

Publikation

Knästorp 6:1

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Håkan Aspeborg m. fl.

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg

Blogginlägg 2017.10.10

Långhus från bronsålder i Flädie

Nu har undersökningen i Flädie pågått i nästan sex veckor och vi börjar förstå hur området har sett ut för...

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

En arkeologisk utredning i Långelanda

Rapport 2014:146. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Johannes Nieminen m fl.

Publikation

Elvatusenårig boplats i Lundby

Rapport 2015:109. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Boplatser i bergen

Rapport 2016:113. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson och Gundela Lindman

Publikation

Husby – En förhistorisk boplats i östra Vendel

Rapport 2016:109. Arkeologisk utredning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.