Linköping

Publikation

Planerad gång- och cykelväg

Rapport 2017: 88. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Tannefors kvarnby

Rapport 2015:19. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Blogginlägg 2017.10.06

Överbefolkade gårdar

Onkel Adamsgården under 1700-talet Bostadshuset och säkert också magasinet intill stod alltså färdigt på hösten 1795 för att ta emot...

Blogginlägg 2017.09.20

Johan Frisks nya hus 1795

Onkel Adamsgården, Linköping Det bevarade bostadshuset vid Hunnebergsgatan stod färdigt hösten 1795 med sina båda våningar. Genom att studera byggnadsteknik...

Uppdrag

Hus och människor

Hur levde människor på 1700-talet? Hur såg stadslivet, levnadsvillkoren och bostäderna ut för 200 år sedan? I forskningsprojektet ”Hus och hushåll...

Publikation

Fyndplats vid foten av Kanberget

Rapport 2015:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Blogginlägg 2017.09.14

Välkommen till Onkel Adamsgården

Byggnadsminnet Onkel Adamsgården är en klenod i Linköping. Läs mer om historiska hus och människor i vår blogg.

Nyhet 2017.09.14

Arkeologerna på Bomässan

Om blommande städer och vikingagårdar. På lördag pratar vi stadsodling på Sveriges största bomässa i Linköping.

Blogginlägg 2017.08.16

Fotoscanning av Onkel Adamsgården

Hur gör man för att bäst dokumentera våra gamla bevarade byggnader? Just timmerväggar är svåra att dokumentera med traditionella uppmätningar,...

Blogginlägg 2017.08.09

Vad är jällning, såt och drag?

Genom att vara både timmerman och byggnadsforskare kan Mattias Hallgren bidra till mycket ny kunskap om timmerbyggnaderna i Linköping från...

Uppdrag

Kvarteret Eddans hemligheter

Nio fiskdammar där munkarna odlade fisk, en schackdrottning och porslin från 1700-talet. Kvarteret Eddan i Linköping har avslöjat sina äldsta hemligheter

Blogginlägg 2017.08.02

Vad är en gåt?

Bild ovan: Mattias Hallgren, timmerman och byggnadsforskare, diskuterar timringsteknik med Jessica Åkeson, byggnadsantikvarie Gamla Linköping Att dokumentera gamla trähus ger...