Nyhetslista

Visar 1-2 av 2

 • En myntskatt från Hagby kyrka

  Antal kommentarer: 0
  Myntskatt från Hagby kyrka

  I en liten grop, ungefär två decimeter djup, hade fler än 100 mynt gömts undan. Gropen var grävd i golvet i rundhusets norra del och förmodligen har mynten legat i en pung. Troligen hamnade den där under orostider. Vid den

 • Undersökning i Botkyrka kyrkby

  Antal kommentarer: 0
  I kyrkogårdsmuren bakom kyrkan i Stavby i Uppland finns en timmerbygd bod. Muren ansluter till byggnadens båda gavlar och alldeles intill, till höger, har tidigare funnits en stiglucka. Ungefär så här kan det tidigare ha sett ut också i Botkyrka.

  Drygt halvvägs in i rapportarbetet och tillhörande analyser vill vi gärna redan nu komma ut med uppdaterade delresultat och aktuella tolkningar av materialet från undersökningen av Botkyrka kyrkby. Från början var inriktningen på undersökningen att vi skulle undersöka en gårdstomt,