nyare tid

Förundersökning vid Gamlestadens fabriker

Rapport 2015:2. Arkeologisk förundersökning Västergötland. Jonathan Pye m. fl.

Båthus, stadsgårdar och stadsliv

Rapport 2016:77. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Annika Nordström och Karin Lindeblad (red.)

Mölnlycke park

Rapport 2016:8. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Hedensbergs flygelbyggnad och dess närområde

Rapport 2016:110. Arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg

Bråland Västergård

Rapport 2016:27. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Gundela Lindman

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Kolning och tjärbränning vid Enemossen

Rapport 2016:82. Arkeologisk utredning, Närke. Svante Forenius m. fl.

Väg 25 Österleden

Rapport 2016:87. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk utredning steg 2, Småland. Nathalie Hyll m. fl.

En glimt av kulturlager och trärester

Rapport 2016:91. Arkeologisk schaktövervakning, Halland. Elisabet Schager

Väglämning – Del av gamla vägen förbi Ulfstorp mot Anneberg

Rapport 2016:11. Antikvarisk kontroll samt nyupptäckt fornlämning, Östergötland. Marita Sjölin

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus

Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona

Rapport 2016:33. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.