Östergötland

Blogginlägg 2017.11.20

Hus och människor i Pryssgården

Förundersökningen i Pryssgården har nu avslutats i fält och vi kan konstatera att vi funnit rester efter boplatser från alla tidsperioder!

Publikation

Fossil åkermark, hålväg och klosterjord

Rapport 2017:128. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Blogginlägg 2017.11.10

Nu avslöjas 1700-talets Norrköping

I kvarteret Renströmmen i Norrköping byggdes fina hus i sten på 1700-talet i "Den Nya Staden". Nu undersöker vi delar av två tomter med bland annat ett utedass.

Blogginlägg 2017.11.09

Spår av två byar

Längst i norr närmast Finspångsvägen låg under historisk tid de två byarna Fyrby och Östra Eneby.

Blogginlägg 2017.11.08

Stenålder överallt i Pryssgården

Tidigare har det handlat om bronsålder. Nu verkar vi åter vara stenåldern på spåren – och det i stor skala

Uppdrag

Nu avslöjas Norrköpings historia

I kvarteret Renströmmen i Norrköping byggdes fina hus i sten på 1700-talet. Nu undersöker vi två tomter med bland annat ett utedass.

Publikation

Fossila odlingslager vid Mörtlösa bytomt

Rapport 2017:136. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Karin Lindeblad

Publikation

Terrasseringar och odling

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.

Publikation

Optokabel vid Majstorp

Rapport 2015:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Schaktning inför två vindkraftverk

Rapport 2015:96. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

RAÄ 318 i Rinna socken

Rapport 2015:102. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander