Östergötland

Blogginlägg 2018.02.07

Smått och gott

Benen är pyttesmå. Kan du gissa vilket djur?

Blogginlägg 2018.02.06

Brännvin och monopol

Nu har vi börjat undersöka Kronobränneriet i Norrköping. Kronans brännerier på 1700-talet var ett kortvarigt och ganska misslyckat försök...

Publikation

Apotekaregatan

Rapport 2018:14. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland. Annika Konsmar

Blogginlägg 2018.01.31

Importkeramik i Inre hamnen

Läs mer om det skräp och roliga föremål från 1700-1800-talen som hittats i igenfyllda Lillån.

Publikation

Fiskeanläggningar i Motala ström

Vi har ett resultat! Läs mer om de spännande utgrävningarna vid Motala ström i den dagsfärska rapporten.

Publikation

Medeltida metallhantverk i Motala

Fantastiska metallfynd dök upp under de spännande utgrävningarna i Motala. Läs mer om arkeologi vid Strandvägen.

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2018:6. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Planerad gång- och cykelväg

Rapport 2017: 88. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Förbi bytomter på Vikbolandet

Rapport 2018:2. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Blogginlägg 2018.01.23

Skeppsholmen i Norrköping

Idag finns inget i den stora asfalterade ytan som visar att området en gång var en vattenomfluten ö.

Publikation

Gravar och boplatslämningar i Ekområdet

Rapport 2017:121. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.

Publikation

Gustafstorpet och Sjögestadlund

Rapport 2017:161. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Alf Ericsson