Östergötland

Veckans ben: Hjortytterfilé

Gjort är hjort. Just det här benet kommer från undersökningarna av Gästisparken/Hertig Johans källare i Motala.

Johan Frisks nya hus 1795

Onkel Adamsgården, Linköping Det bevarade bostadshuset vid Hunnebergsgatan stod färdigt hösten 1795 med sina båda våningar. Genom att studera byggnadsteknik...

Hus och människor

Hur levde människor på 1700-talet? Hur såg stadslivet, levnadsvillkoren och bostäderna ut för 200 år sedan? I forskningsprojektet ”Hus och hushåll...

Fyndplats vid foten av Kanberget

Rapport 2015:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Vår Fru i Skänninge

Efter några dagars grävande vid Vårfrukyrkan, är nu halva området för sakristian avtäckt. Följ vår undersökning av den spännande kyrkan i vår kyrkoblogg.

Välkommen till Onkel Adamsgården

Byggnadsminnet Onkel Adamsgården är en klenod i Linköping. Läs mer om historiska hus och människor i vår blogg.

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Vårfrukyrkans hemligheter avslöjas

Medeltida Vårfrukyrkan i Skänninge undersöks i höst. Vad gömmer sig för hemligheter under golvet?

Fotoscanning av Onkel Adamsgården

Hur gör man för att bäst dokumentera våra gamla bevarade byggnader? Just timmerväggar är svåra att dokumentera med traditionella uppmätningar,...

Vad är jällning, såt och drag?

Genom att vara både timmerman och byggnadsforskare kan Mattias Hallgren bidra till mycket ny kunskap om timmerbyggnaderna i Linköping från...

Kvarteret Eddans hemligheter

Nio fiskdammar där munkarna odlade fisk, en schackdrottning och porslin från 1700-talet. Kvarteret Eddan i Linköping har avslöjat sina äldsta hemligheter

Vad är en gåt?

Bild ovan: Mattias Hallgren, timmerman och byggnadsforskare, diskuterar timringsteknik med Jessica Åkeson, byggnadsantikvarie Gamla Linköping Att dokumentera gamla trähus ger...