Ostlänken

Blogginlägg 2018.05.18

Åter i Kolmården

De arkeologiska utredningarna inför Ostlänken fortsätter. Allt eftersom järnvägsplanerna utvecklas får vi nya platser där vi söker spåren efter förhistoriens människor.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:2. Arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson m. fl.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:47. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2017.03.27

Fynd av ny fornlämning

Det finns ett stenbrott söder om E4:an, inte långt från vattentornet i Norsholm. Skogen i området är avverkad och från...

Blogginlägg 2017.03.17

Subtila fynd…

Objekt 53 ligger på en mindre moränavsats som vetter åt väster alldeles intill E4:an. Tidigare har ytan pekats ut som...

Blogginlägg 2016.10.03

”Stenålder överallt”

Måndag morgon. Vi har förflyttat oss något österut på ön vid Bäckeby. Den här gången drar vi sökschakt nära E4:an...

Blogginlägg 2016.09.29

Nyfynd vid Bäckeby

De hittills goda resultaten i sökandet efter stenålderslokaler har inneburit att vi tilldelats några nya ytor som ska undersökas.

Blogginlägg 2016.09.28

Besök i fält

Idag kom en grupp seniora kvartärgeologer och arkeologer förbi vår utredning vid Bäckeby. Deras intresse är förståeligt. För drygt 25...

Blogginlägg 2016.09.20

Spår av en eldstad

Objekt 42 Ibland är ytorna där vi letar spår från äldre stenålder märkligt små. Idag undersökte vi objekt 42, en...

Blogginlägg 2016.09.08

Ett 8000-årigt skärgårdslandskap

  Stenåldersmänniskornas närvaro i landskapet är påtaglig! Den här veckan har vi börjat utredningarna söder om Göta kanal, i Kimstad...

Blogginlägg 2016.08.25

Fler små fynd

Det är ingen överdrift att säga att det runt hela sjön Gullvagnen finns spår från såväl äldre som yngre stenålder....

Blogginlägg 2016.08.23

Nyfynd – boplatsläge 75 möh

Vi fortsätter nu utredningarna inför Ostlänken. För tillfället befinner vi oss åter igen vid sjön Gullvagnen.