Nyhetslista

Visar 1-1 av 1

  • Ny bok om följderna av digerdöden

    Antal kommentarer: 0
    Environment, society and the Black Death - bokomslag

    Nu är den här! Boken med nya rön om digerdödens efterverkningar i Sverige! Ett flerårigt forskningsprojket ger här en ny bild av denna dramatiska period, och till skillnad från i tidigare forskning är källor och metoder hämtade från paleoekologi, arkeologi