Saltängen

Saltängen i Västerås

Rapport 2016:63. Arkeologisk utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Tobak och Spinnhus på Skeppsholmen

En tobaksplantage, kronbränneri och spinnhus för kvinnor. För fyrahundra år sedan rådde liv och rörelse i hamnen i Norrköping.