Skåne

Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern

Bok, 2015. Björn Wallebom

Tusenåriga åkrar i Linderöd

Fossila åkrar och flera stensättningar – i Linderöd vittnar landskapet om hur de första människorna odlade och röjde marken.

Vad döljer jorden i Flädie?

Vad döljer sig under marken vid tankplats Flädie i Skåne? I höst startar utgrävningar av det spännande området.

Maktcentrum i Flädie?

Ett område som varit intensivt bebott av människor ända sedan bronsåldern undersöks utanför Lund. Kanske var det ett forntida maktcentrum?

Guldskatt hittad i Hjärup

En guldskatt har hittats vid utgrävningarna av en järnåldersgård i Hjärup i Skåne.

Bronsåldermystik i Grevie

Nitton hus från bronsålder och järnålder, fibulor och ett litet förgyllt spänne. I Östra Grevie fanns spåren efter människorna kvar.

I en liten by i Skåne

Rester av tre gårdar berättar om människornas liv från medeltiden och framåt. I Fjelie gjordes över 2 500 fynd bland annat flera nedgrävda häst- och kohuvuden.

En stormannagård i Hjärup

En guldskatt, flera skelettgravar och fibulor. Under 2017 grävdes en järnåldersboplats i Hjärup, Skåne.

Fjelie 2:13

Rapport 2016:105. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson m. fl.

Väg E22 sträckan Sätaröd–Vä

Rapport 2016:47. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman m. fl.

Ljunghusen 12:1, 12:6 och 12:7

Rapport 2016:106. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark

E22 trafikplats Lund södra

Rapport 2016:89. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg & Kennet Stark