Nyhetslista

Visar 1-1 av 1

  • En järnåldersgrav i Skee

    Antal kommentarer: 0
    Arkeolog rensar fram en järnåldersgrav i Skee

    Nyligen undersöktes en järnåldersgrav i Skee socken i norra Bohuslän. Den låg på en bergkulle alldeles intill motorvägen. Under romersk järnålder, för nästan 2000 år sedan, nådde en havsfjord fram till berget där graven var byggd. Direkt på berget, under alla stenarna