Småland

Blogginlägg 2017.11.17

Nytt om resultaten från väg 25 vid Alvesta

Det är drygt en månad sedan vi kom in från fältarbetet på väg 25 utanför Alvesta i södra Småland. Förundersökningen...

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m. fl.

Publikation

Hagby skola

Rapport 2015:88. Arkeologisk förundersökning, Småland. Johan Stenvall

Publikation

Kalmar slott

Rapport 2015:54. Särskild arkeologisk undersökning och förundersökning 2013 och 2014, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Sträckan Gladhammar–Verkebäck

Rapport 2015:3. Arkeologisk utredning etapp 1, Småland. Annika Helander

Publikation

Ett röjningsröse i Fryele

Rapport 2015:22. Arkeologisk undersökning, Småland. Annika Helander

Publikation

Växjö 10:14 och Domkyrkan 1

Rapport 2015:34. Arkeologisk undersökning 2013. Åsa Alering m. fl.

Publikation

Väg 25 Sjöatorp-Forsa

Rapport 2015:65. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Kennet Stark

Publikation

Hallsjö 6:1

Rapport 2015:38. Arkeologisk undersökning 2012, Småland. Linda Billström m. fl.

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Odling, kolning och stenåldersboplats

Rapport 2015:51. Särskild arkeologisk undersökning, Småland. Tom Carlsson

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg