Södermanland

Jutskåran – skärmytsling eller slag?

Rapport 2017:109. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson och Maria Lingström

Schaktning pågår!

Nu har undersökningen i centrala Enköping pågått några veckor. Snart väntar det riktigt spännande arbetet med att gräva oss ner genom historien.

Den nya köpingen

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia. Bok, 2017. Peter Carelli

Vikingatida gårdar i Vackerby

Flera vikingatida gårdar kan ha legat i Vackerby under yngre järnålder. Nu undersöks en del av området norr om Gnesta.

Stenåldersboplatser och torp i Almnäs

Rapport 2017:95. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Vista skogshöjd

Rapport 2015:104. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Tjärdalar och fyndplats

Rapport 2015:105. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Mesolitikum och modern tid i Almnäs

Rapport 2015:106. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Tomas Westberg och Niclas Björck

Gravfält och äldre bebyggelse i Almnäs

Rapport 2015:107. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. John Hamilton

Metalldetektering invid Bogsta 40:1

Rapport 2015:113. Arkeologisk utredning, Södermanland. Magnus Lindberg

Båthus, stadsgårdar och stadsliv

Rapport 2016:77. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Annika Nordström och Karin Lindeblad (red.)

Georadarundersökning i Botkyrka

Rapport 2016:52. Arkeologisk prospekteringsundersökning, Södermanland. Pär Karlsson m. fl.