stensättning

Blogginlägg 2017.11.09

Undersökningen i Stala går mot sitt slut

På Orust har hösten slagit till på allvar. Där vi befinner oss, på en bergsavsats i skogen, hörs bruset från trafiken. Men under brons- och järnålder var det en ö i en inre skärgård.

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m. fl.

Blogginlägg 2017.11.05

Konditionpasset till och från Stala 352 avklarat, puh!

Med en terräng genom skogen ca 20 min (enkel väg) och 15 meter upp fram och tillbaka är vi äntligen färdiga med utgrävningen av stensättning Stala 352.

Publikation

Klinga bergtäkt

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Maria Petersson m. fl.

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m. fl.

Blogginlägg 2017.10.29

Vi hoppas på att The winter is NOT coming...

Undersökningen av stensättningen Stala 352 är i sitt slutskede och vi hoppas innerligt att höstvädret med sol håller i sig.

Blogginlägg 2017.10.13

Utgrävningen av Stala 352 är påbörjad

Följ med oss när vi gräver ut stensättning nr 2.

Blogginlägg 2017.10.11

Stala 341, Orust, Avklarad!

Följ med oss när vi undersöker 6 stensättningar och hur vi arkeologer arbetar ute i fält. Nu är 1 av 6 fornlämningar undersökt.

Uppdrag

Järnåldersgravar med utsikt på Orust

För tusentals år sedan byggde människorna stensättningar högt uppe på bergskrön med milsvid utsikt över skärgården. Kanske begravde de sina döda här. Under oktober 2017 grävs de ut.

Uppdrag

Stenskeppen i Övraby

Några av Sydskandinaviens mest unika fornlämningar, stenskeppen i Övraby, undersöktes 2013. 33 personer hade begravts under bronsålder och järnålder

Publikation

Ny grav i Vallentuna-Rickeby

Rapport 2016:53. Arkeologisk utredning, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Väg 19 mellan Bjärlöv och Broby

Rapport 2017:77. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Tyra Ericson