Nyhetslista

Visar 1-2 av 2

 • Ny trädgårdshistorisk tidskrift

  Antal kommentarer: 0
  Jens Heimdahl letar fröer i ett jordprov.

  Över 300 sidor trädgårdsodlingshistoria av 29 författare i ny skrift från NTAA; flera författare från Arkeologiska uppdragsverksamheten medverkar. Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt nätverk för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik (NTAA). Läs mer på vår

 • Trädgårdsarkeologi

  Antal kommentarer: 0

  Sedan 2014 erbjuder Arkeologerna tjänsten trädgårdsarkeologi och har en särskild sida med information om tjänstens innehåll och länkar till litteratur i ämnet. Där finns också länkar till trädgårdsarkeologiska projekt som Arkeologerna utför eller deltar i på olika sätt. Våren 2014