trädgårdsgångar

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruk

Örter, gamla växter och spåren från gömda trädgårdar handlar rapporten från utgrävningen i Axmar bruk i Gästrikland om.