Uppland

Järnåldersgravarna i Sollentuna

Tre vikingatida kvinnogravar har tidigare hittats i Hersby. Nu startar en utgrävning av ett större gravfält, en boplats och en skålgropslokal i det spännande området.

Gamla Uppsala-årsredogörelse 2013

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning, Ostkustbanan, Uppland. Red: Lena Beronius Jörpeland

Gårdar och järnhantering i Smedsbo

Rapport 2009:13. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Vada kyrka

Nya spännande upptäckter i Vada kyrka. Vid anläggningsarbetet inne i kyrkan blottades ett tidigare dolt, men väl bevarat tegelgolv, som...

Järnåldersbönder i Fyrislund

Malstenar, keramik, ben och en vacker kam. Det var bara några av fynden i östra Fyrislund där gårdar från järnåldern undersöktes 2015.

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg

Lämningar i Alsike

Rapport 2016:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Nabor och samfälldhet

Rapport 2016:50. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson och John Hamilton m. fl.

Husby – En förhistorisk boplats i östra Vendel

Rapport 2016:109. Arkeologisk utredning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Eggeby gamla tomt

Rapport 2016:44. Arkeologisk utredning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland, m. fl.

RV 70 kompletterande utredning

Rapport 2016:79. Kompletterande arkeologisk utredning, Uppland. Wivianne Bondesson