Uppland

Publikation

Schaktkontroll vid Täby kyrka

Rapport 2015:103. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, Uppland. Svante Forenius

Blogginlägg 2017.11.01

Grophus i Norrtil

Vad gjorde man här?

Publikation

Palatslämningar på Riddarholmen

Rapport 2015:66. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll och schaktövervakning, Uppland. Maria Lingström

Publikation

Vid en förmodad tegelugn i Nora

Rapport 2015:26. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ulf Strucke

Publikation

Inför detaljplaneläggning av Uppsala arena

Rapport 2015:42. Arkeologisk utredning, etapp 2. Uppland, Magnus Lindberg

Publikation

Gårdstomt och gränsrösen vid Almby

Rapport 2015:44. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Uppland. Tomas Westberg

Blogginlägg 2017.10.29

Menyn avslöjad...

... av ett tränat öga.

Blogginlägg 2017.10.27

Stort och smått från schaktet

Nu har den arkeologiska undersökningen i kvarteret Traktören pågått i några veckor, det har kommit både spännande fynd och konstruktioner....

Blogginlägg 2017.10.24

Forntida kök i Norrtil...

... vad kan man ha lagat där?

Publikation

Wrangelska palatset, Birger Jarls torg m. fl.

Rapport 2017:105. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren m. fl.

Publikation

Lärkstaden i Länna

Rapport 2017:117. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Ny 130 kV ledning

Rapport 2017:108. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson