Uppland

Publikation

Vendels svarta jord

Rapport 2015:32. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Anton Seiler m. fl.

Publikation

Gruvområdet Valö 71:1

AU GAL PM 2015:2. Geoarkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Ett träföremål från en neolitisk vik

Rapport 2015:93. Arkeologisk utredning och undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Schaktkontroll vid Täby kyrka

Rapport 2015:103. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, Uppland. Svante Forenius

Blogginlägg 2017.11.01

Grophus i Norrtil

Vad gjorde man här?

Publikation

Palatslämningar på Riddarholmen

Rapport 2015:66. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll och schaktövervakning, Uppland. Maria Lingström

Publikation

Vid en förmodad tegelugn i Nora

Rapport 2015:26. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ulf Strucke

Publikation

Inför detaljplaneläggning av Uppsala arena

Rapport 2015:42. Arkeologisk utredning, etapp 2. Uppland, Magnus Lindberg

Publikation

Gårdstomt och gränsrösen vid Almby

Rapport 2015:44. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Uppland. Tomas Westberg

Blogginlägg 2017.10.29

Menyn avslöjad...

... av ett tränat öga.

Blogginlägg 2017.10.27

Stort och smått från schaktet

Nu har den arkeologiska undersökningen i kvarteret Traktören pågått i några veckor, det har kommit både spännande fynd och konstruktioner....

Blogginlägg 2017.10.24

Forntida kök i Norrtil...

... vad kan man ha lagat där?