Uppland

Publikation

RV 70 kompletterande utredning

Rapport 2016:79. Kompletterande arkeologisk utredning, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Schakt i Gamla Stan

Rapport 2016:102. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm och Tomas Westberg

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m. fl.

Publikation

Molnby – spår efter en lång historia

Rapport 2016:14. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren m. fl.

Publikation

En kokgrop i Lådö

Rapport 2016:40. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Gravar och rituella aktiviteter

Rapport 2016:39. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Boplatser, skelett och offer

Rapport 2016:41. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Gravar från äldre järnålder i Stavby

Rapport 2016:83. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m. fl.

Publikation

Röjningsrösen i Alunda

Rapport 2016:51. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund