Uppsala

Sverige, vi har ett resultat!

Utgrävningen är över och snart avslöjar vi forskarnas fantastiska resultat. Välkommen till Gamla Uppsala museum söndagen den 17 september. Samma dag invigs den nya järnvägstunneln.

Järnåldersbönder i Fyrislund

Malstenar, keramik, ben och en vacker kam. Det var bara några av fynden i östra Fyrislund där gårdar från järnåldern undersöktes 2015.

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m. fl.

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Boplatslämningar vid Gamla Uppsalagatan

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppland. Niclas Björck