Varberg

Varberg 133, Holmagärde

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Varbergstunneln, kompletterande arkeologisk utredning

Rapport 2016:48. Arkeologisk utredning, Halland. Petra Nordin

Boden vid Borgmästaregatan

Rapport 2017:73. Spår av 1700-talsgård i Varberg, Arkeologisk undersökning, Halland. Pia Svensson

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Nålmakaren 10 - spår av en stadsgård i Varberg

Rapport 2006:112. En förundersökning av ett forntida gårdskomplex i Varberg.