Västergötland

Ett 1800-talstorp på Orust

Tjuvkil var ett litet torp som låg på Orust under 1800-talet. Vilka var invånarna och varför övergavs torpet? I höst avslöjas platsens hemligheter.

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.

Mesolitiska bosättningar under 5 000 år

Rapport 2014:175. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän. Glenn Johansson Glenn Johansson

Ett titthål i Göteborgs historia

Rapport 2014:176. Arkeologisk förundersökning samt undersökning. Västergötland, Carina Bramstång Plura

Boplats Askim 298 i Göteborg

Rapport 2014:170. Västergötland, Petra Nordin m. fl

Första benfyndet i Arendal

Undersökningen av bronsåldersröset i Göteborg fortsätter. Igår var det en tung arbetsdag med kraftigt regn och blåst men då kom första benfyndet...

Kantkedjor och kallmurar

De senaste veckorna har vi kommit långt i arbetet med att lyfta bort sten från det stora röset. När vi...

Bronsåldersröset i Arendal

I början av augusti påbörjade Arkeologerna tillsammans med Göteborgs stadsmuseum en utgrävning av fornlämningen Lundby 5:1-2 på södra Hisingen i...

Stort bronsåldersröse undersöks

Ett av Västsveriges största bronsåldersrösen undersöks just nu i Arendal på Hisingen i Göteborg. Vad döljer sig under stenarna?

Stenåldersboplatser i Säve

Flera spännande stenåldersboplatser undersöks just nu på Hisingen i Göteborg.

Tre stenåldersboplatser i Säve

Flera stenåldersboplatser undersöks hösten 2017 i Säve i Göteborg. För 6 000 år sedan bodde människor i det som då var ett sjudande skärgårdslandskap.