Västmanland

Utmarkslämningar i Frövis utkant

Rapport 2016:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Wivianne Bondesson

S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken

Rapport 2016:111. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Tomas Westberg

I närheten av det äldre Fiholm

Rapport 2016:114. Arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg

Lägenhetsbebyggelse i Macksta

Rapport 2016:58. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson

Saltängen i Västerås

Rapport 2016:63. Arkeologisk utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Skogsledens förlängning i Köpings–Ullvi

Rapport 2016:62. Arkeologisk Utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Stenåldersboplatser och kolning

Rapport 2017:51. Vid Heden i Frövi. Arkeologisk utredning, etapp 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Torp och härd i västra Sömsta

Rapport 2017:7. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Västmanlands län, Köpings kommun, Köpings socken, Sömsta 2:5 och del av Sömsta 2:2. Dnr 5.1.1-2016-00680