vikingatid

Gamla Uppsala-årsredogörelse 2013

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning, Ostkustbanan, Uppland. Red: Lena Beronius Jörpeland

Folkvandringstid, vikingatid och sen…

Rapport 2015:97. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Petra Nordin med bidrag av Jessica Andersson

Sverige, vi har ett resultat!

Utgrävningen är över och snart avslöjar vi forskarnas fantastiska resultat. Välkommen till Gamla Uppsala museum söndagen den 17 september. Samma dag invigs den nya järnvägstunneln.

Vikingatida gårdar i Vackerby

Flera vikingatida gårdar kan ha legat i Vackerby under yngre järnålder. Nu undersöks en del av området norr om Gnesta.

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.

Ljungby – väg 536

Rapport 2016:49. Arkeologisk undersökning, Småland. Bo Friman

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m. fl.

Bona – vikingatida storgård i norra Småland

Rapport 2016:81. Arkeologisk undersökning, Småland. Marita Sjölin m. fl.

Bytomt och boplatser vid Hälleberga och Brickstad

Rapport 2016:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Östergötland. Annika Konsmar m. fl.

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m. fl.