ArkeologernaFoto: Markus Andersson (CC BY)

Tjänster

Arkeologi och kulturmiljö rymmer många olika kunskapsområden. Här sammanfattar vi vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder. För varje tjänst hittar du kontaktpersoner som är väl förtrogna med den specifika tjänstens innehåll och möjligheter, som kan diskutera lösningar för just dina utmaningar eller hjälpa dig att få kontakt med rätt person.

Ett hundratal medarbetare fördelade på fem olika orter möjliggör en rikstäckande verksamhet, samtidigt som vi har bred och lokalt förankrad kompetens. Förutom arkeologer har vi specialister inom bland annat osteologi, arkeobotanik, geoarkeologi, vedartsanalys, analys av historiska kartor samt metodutveckling. Detta garanterar att vi kan åta oss allt från tidiga planeringsunderlag till stora arkeologiska undersökningar, från enskilda specialistuppdrag till komplexa projekt som kräver många olika kompetenser.

Vi arbetar främst inom landets gränser, men verkar också i internationella miljöer och är engagerade i ett flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Våra uppdragsgivare är allt från statliga verk som Trafikverket, till kommuner, privata företag och enskilda personer. Vi bedriver modern, effektiv arkeologi med rationella metoder och hög ambition att förmedla och skaffa ny kunskap om vårt förflutna.

Ta gärna kontakt med oss för att få inspiration, för att lära känna oss eller bara för att diskutera de utmaningar och möjligheter som du stöter på, kopplat till frågor kring arkeologi och kulturmiljö.

Dela sidan på