UV GAL personal 2012. Från vänster: Erik Ogenhall, Svante Forenius, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Mia Englund och Annika Willim.UV GAL personal 2012. Från vänster: Erik Ogenhall, Svante Forenius, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Mia Englund och Annika Willim.Foto: UV (CC BY)

Geoarkeologi

På vårt kontor i Uppsala finns sedan 1992 ett Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL). Vi hjälper arkeologer över hela landet och världen med arkeometallurgiska analyser, analyser av stenmaterial och tolkningen av dessa. Vi utför också rekonstruktioner av arkeometallurgiska anläggningar och processer rörande allt ifrån järnhantering och gjutning till gruvmiljöer.

På laboratoriet arbetar arkeologer med specialistkompetens inom metallurgi och geologer med specialkompetens inom berggrundsgeologi, mineralkemi och geokemi.

Vi har utvecklat metoder för identifikation, dokumentation och provtagning, vilket hjälper arkeologerna i arbetet med undersökningsstrategier.

Vi förmedlar kunskap om metallurgiska processer och stenmaterial och dessas utvinning. GAL analyserar metaller, slagg, malm, sten och bränd lera i form av byggnadsmaterial, gjutformar och deglar med mera.

Vi medverkar dessutom som specialister vid fältarbeten samt utför egna arkeologiska fältuppdrag.

Laboratoriets verksamhet baseras på:

  • Service
  • Metodutveckling
  • Kunskapsförmedling
  • Utbildning
  • Forskning

Se även:
UV GAL rapporter i Samla eller rapportlistor.

Personal

Eva Hjärthner-Holdar
Laboratorieföreståndare, docent, arkeolog och arkeometallurg

Mia Englund
Fil. mag., arkeolog och arkeometallurg

Svante Forenius
Fil. kand., arkeolog och arkeometallurg

Lena Grandin
Fil. Dr., mineralkemist

Erik Ogenhall
Fil. Dr., berggrundsgeolog

Dela sidan på