Prospektering med motororiserad magnetometerProspektering med motororiserad magnetometerFoto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologisk prospektering

Arkeologisk prospektering gör det möjligt att få kunskap om vad som döljer sig under marken – utan att gräva. En metod väl värd att pröva inför planerade markarbeten, inom ytor som ansluter till arkeologsikt undersökta ytor eller på platser som är otillgängliga för arkeologiska undersökningar. Prospekteringen genomförs i form av metalldetektering, högupplösta magnetometermätningar eller georadarundersökningar.

Vi har mer än tio års erfarenhet av arkeologisk prospektering. De goda exemplen är många som visar hur stora ytor relativt snabbt kan kartläggas med stor noggrannhet. Undersökningar med metalldetektor, georadar eller magnetometer påverkar heller inte marken eller det som finns i den. Analyser och tolkningar av data sker i geografiska informationssystem (GIS) och våra resultat levereras digitalt.

Vi har ett nära samarbete med ledande forskare inom geofysisk arkeologisk prospektering genom forskningsinstitutet Ludwig Boltzmann Institute (LBI ArchPro) i Wien, där Arkeologerna är den svenska partnerorganisationen.

Kontakt

Pär Karlsson
Arkeolog/Prospekteringsansvarig
010-480 80 14

Dela sidan på