Folder om LBI.Folder om forskningsinstitutet Ludwig Boltzmann Institut (LBI).Foto: UV Teknik (CC BY)

Ludwig Boltzmann Institute (LBI)

Ludwig Boltzmann Institute (LBI) för arkeologisk prospektering och virtuell arkeologi startades i Wien år 2010. Syftet med institutet är att utveckla nya metoder och tekniker för arkeologisk prospektering, fjärranalys, virtuell tolkning och redovisning av arkeologisk data.

Avancerad arkeologisk prospektering är ett nytt och värdefullt komplement till traditionell arkeologi. Förutom tekniska och metodologiska framsteg inom det här fältet kommer institutet genom sina projekt att skapa ny och spännande kunskap om de platser som undersöks. Det kan också leda till en förbättrad användning av teknikerna och metoderna inom andra samhällssektorer än arkeologi.

Internationellt samarbete

LBI leds av Professor Dr Wolfgang Neubauer och har sitt huvudkontor i Wien. I institutet ingår partnerorganisationer från Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

UV:s medarbetare Dr. Immo Trinks är ansvarig för den del av LBI:s verksamhet som omfattar geofysiska metoder och tekniker.

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) är svensk partner i LBI. Inom UV finns stor kunskap och erfarenhet från ett 60-tal projekt med geofysisk arkeologisk prospektering i Sverige, Norge och Holland.

Stonehenge, Uppåkra och Birka

Ett antal platser i Europa har valts ut som fallstudier för storskaliga analyser ur ett landskapsperspektiv. Stonehenge i England och Carnuntum i Österrike är exempel på fallstudieområden. I Sverige pågår storskaliga undersökningar och analyser vid Uppåkra i Skåne och UNESCO-världsarven Birka och Hovgården vid Mälaren.

Partnerorganisationer i LBI

  • NIKU – Norsk institutt for kulturminnesforskning
  • NoeL – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Vermessung und Geoinformation
  • Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsverksamheten
  • RGZM – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
  • TUV – Technological University of Vienna, Institute for Computer Graphics and Algorithms (ICG) and the Institute for Photogrammetry and Remote Sensing (IPF)
  • Uni Vienna – University of Vienna, Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS) and Institute for Prehistory and Early Mediaeval History (UFG)
  • VISTA – University of Birmingham, The Visual and Spatial Technology Centre
  • ZAMG – Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik

Loggor till alla medverkande i LBI.Loggor till alla medverkande i LBI. (Alla rättigheter förbehålles)

Dela sidan på