Arkeologisk förundersökning Lilla HarrieArkeologisk förundersökning Lilla HarrieFoto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologisk förundersökning

Då en planerad markexploatering kommer att leda till ingrepp i en eller flera fornlämningar krävs bättre kännedom om dem innan de eventuellt förstörs. Detta regleras av Kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen kan då besluta om en arkeologisk förundersökning vars syfte är att ta fram ett brett och välunderbyggt kunskapsunderlag inför kommande beslut.

Förundersökningen är det andra steget i den arkeologiska KML-processen. Den inriktas på att försöka dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt att ta tillvara på fynd. Förundersökningen genomförs som en arkeologisk utgrävning som berör en begränsad del av fornlämningen. Förundersökningens resultat används som underlag inför en eventuell arkeologisk undersökning.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på