Arkeologisk undersökning GamlestadenArkeologisk undersökning GamlestadenFoto: Markus Andersson (CC BY)

Arkeologisk undersökning

De fornlämningar som med säkerhet kommer att skadas eller förstöras i samband med en markexploatering måste undersökas arkeologiskt. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd att ta bort en fornlämning, eller delar av den. Detta regleras av Kulturmiljölagen (KML). Vid den arkeologiska undersökningen dokumenteras fornlämningen så att kunskapen om den kan bevaras och brukas i framtiden.

Undersökningen är det tredje och sista steget i den arkeologiska KML-processen. Denna genomförs som en arkeologisk utgrävning vars syfte är att dokumentera fornlämningen, tolka den vetenskapligt samt rapportera och förmedla resultaten.

I undersökningsplanen redovisas den vetenskapliga målsättningen, vilka metoder som ska användas, vilka förmedlingsinsatser som ska genomföras och kostnaderna för projektet. Ambitionsnivån fastställs av länsstyrelsen.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på