Utgrävning av grop från stenåldern på ESS-områdetUtgrävning av 6000 år gammal offergrop med keramikkärl och flintredskap.Foto: UV (CC BY)

Arkeologisk förundersökning

Om ingrepp i fornlämningar trots utredningen inte kan undvikas kan länsstyrelsen besluta om en förundersökning.

En arkeologisk förundersökning innebär att man gör en begränsad utgrävning av fornlämningen. Syftet är att få kunskap om fornlämningens omfattning och karaktär.

Med olika metoder kan vi få en uppfattning om vad man kan vänta sig vid en slutundersökning, till exempel hur pass välbevarade lämningarna är och hur mycket fynd som kommer.

Efter förundersökningen skriver vi en rapport där resultaten presenteras för länsstyrelsen och uppdragsgivaren.

Dela sidan på