Wivianne Bondesson dokumenterar lämningar i SträngnäsWivianne Bondesson dokumenterar lämningar i SträngnäsFoto: Eva Wesslen (CC BY)

Arkeologisk utredning

Långt ifrån alla fornlämningar är kända. Inför en exploatering kan det därför behöva göras en arkeologisk utredning.

Länsstyrelsen beställer då en utredning för att ha ett beslutsunderlag för ärendet.

Syftet med utredningen är att redovisa fornlämningsbeståndet inom det område som ska exploateras.

Utredningen baseras på kart- och arkivstudier, fältinventering och ibland även begränsade provgrävningar.

Riktade arkeologiska utredningar

  • Hur nära gravfältet kan vägen gå?
  • Var finns de dolda fornlämningarna?

Kulturminneslagen skyddar och reglerar hanteringen av våra fornlämningar. På regional nivå är det länsstyrelsen som beslutar i frågor kring fornlämningar och kulturmiljö. En utredning eller analys av fornlämnings- och kulturmiljön är ett bra underlag i arbetsprocessen.

Vi hjälper dig, genom att:

  • utföra arkeologiska utredningar och analyser (för vissa utredningar behövs tillstånd av länsstyrelsen)
  • lämna förslag på fortsatta arkeologiska åtgärder, det vill säga ett underlag för beslutsfattare
Dela sidan på