KeramikKeramik Foto: Markus Andersson (CC BY)

Föremål och materiell kultur

Mänsklighetens historia är lång. I Skandinavien har människor bott och levt i bortemot 15 000 år. Varje generation har lämnat spår efter sig, antingen i form av anläggningar och strukturer, så kallade fornlämningar, eller genom föremål som tillverkats och brukats i sin samtid.

I modern arkeologisk forskning delas mänsklighetens långa historia in i kronologiska tidsperioder. Det förhistoriska skedet delas in i tre perioder. Äldst är stenåldern (ca 13000–1700 f Kr), följd av bronsåldern (1700–500 f Kr) och yngst är järnåldern (500 f Kr–1050 e Kr). Det historiska skedet omfattar medeltiden (1050–1500 e Kr) och den period som ibland kallas för nyare tid (1500 e Kr–nutid).

Det faktum att det förhistoriska skedet delas in i sten-, brons- och järnålder antyder den materiella kulturens betydelse för hur vi tänker och betraktar världen, och hur vi organiserar den. Genom att studera materiell kultur kan vi bland annat berätta om människors liv och villkor, hur samhällen var organiserade och hur de förändrades över tid.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på