Brytestuhög Hammarlöv 7Brytestuhög Hammarlöv 7Foto: Annika Knarrström (CC BY)

Bronsålder

Under bronsåldern (1700–500 f Kr) blev Skandinavien en integrerad del av ett större geografiskt sammanhang. Människorna i norr kom att ingå i flera europeiska nätverk där bland annat råvaror och lyxvaror cirkulerade. Perioden har fått sitt namn av det speciella bronshantverk som utvecklades, och som kommit att prägla vår bild av tidsperioden.

Den senare tidens arkeologiska forskning har visat att bronsålderns samhälle var mer skiktat och ojämlikt än tidigare. Tydliga tecken på detta är att stora långhus och gårdar samt gravhögar och rösen präglade landskapet. Strukturer där en samhällselit levde och begravdes. Parallellt med dessa elitära miljöer fanns mindre och självförsörjande gårdar där vanliga människor levde och verkade.

Något som länge präglat bilden av bronsåldern är alla tecken på en betydelsefull religiös och rituell verksamhet. Detta gäller inte minst de så kallade hällristningarna som avbildar bland annat skepp, krigare, djur och ceremonier. Användandet av den nya metallen brons tog sig uttryck i en rad nya föremålstyper, till exempel svärd, lurar, sköldar och smycken.

Kontakt

Fredrik Larsson Magnus Artursson
Arkeolog Arkeolog
010-480 80 40 010-480 82 37

Dela sidan på