RAÄ-nummer Listerby 96:1. Runstenen och två av de resta stenarna på gravfältet. Runstenen är över 4 meter hög. Texten lyder (enligt Nationalencyklopedin): Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet [d.v.s. perversitet], död genom list skall den bli som bryter detta. Jag spår fördärv.RAÄ-nummer Listerby 96:1. Runstenen och två av de resta stenarna på gravfältet. Runstenen är över 4 meter hög. Texten lyder (enligt Nationalencyklopedin): Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet [d.v.s. perversitet], död genom list skall den bli som bryter detta. Jag spår fördärv.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Järnålder

Under järnåldern (500 f Kr–1050 e Kr) förändrades och utvecklades de nordiska samhällena på ett genomgripande sätt. Likaså kom de materiella uttrycken att förändras under samma tid. Tidsperioden har fått sitt namn av det utvecklade metallhantverk som tog form, då järn började framställas och användas till föremålstillverkning.

Det socialt och ekonomiskt skiktade samhälle som tagit form under bronsåldern förstärktes ytterligare. På ett lokalt plan präglades gårdslivet av jordbruk och boskapsskötsel samt självhushållning. Men gårdarna ingick även i större och utåtriktade samhällsstrukturer. Dessa präglades av en materiell kultur som gynnades av eliter och formades i interaktion med det romerska imperiet och andra krafter i Europa.

Monumentala byggnader och gravar uppfördes i en skala som hade som övergripande mål att omforma hela landskap, så kallad landscaping. Samtidigt inleddes en massproduktion av bland annat dräktspännen för en anonym marknad. Nya produktionstekniker och uppfinningar, exempelvis järnframställning, runskrift och segelduk, kom att helt förändra de flestas livsvillkor.

Kontakt

Bengt Söderberg
Arkeolog
010-480 82 60

Dela sidan på